• KVALITETS & MILJÖPOLICY

Rikshiss Service AB är det lilla företaget med de stora ambitionerna. Vi utför service, underhåll och ombyggnation av alla typer av hissar och portar i västra Sverige.

Kvalitet
Vi strävar efter att, i rätt tid, leverera produkter och tjänster som uppfyller kundens behov och förväntningar enligt upprättad specifikation. Våra tjänster ska utföras med rätt attityd och kompetens mot bakgrund av ställda krav. Vi ska alltid ha kunden i centrum och sträva efter långsiktiga affärsrelationer som präglas av ömsesidigt förtroende.

Miljö
Vi ska arbeta förebyggande för att minimera/eliminera föroreningsrisken med avseende på långsiktig hållbarhet. Detta ska nås genom mål och rutiner som står under kontinuerlig uppdatering och förbättring.

Vår personal engageras genom information och utbildning i ett sunt miljötänkande som handlar om att hushålla med resurser samt minimera och sortera avfall.

En viktig del i vårt miljöarbete är planering och samkörning för att minimera våra transporter och därmed minska vår miljöpåverkan. Vid inköp av nya servicebilar ska alltid miljöaspekterna beaktas. Rikshiss Service AB ska följa gällande lagar och förordningar samt övriga krav. Detta skall åstadkommas genom ständiga förbättringar av arbetsrutiner och produkter samt genom vidareutbildning av medarbetarna, så att det självklara valet av hissleverantör blir Rikshiss Service AB.

 

- Joakim Tilander
Göteborg, 2019-10-31

Ladda hem dokument

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.